35 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε σημαντικές παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, με έμφαση στα σημεία όπου καταγράφεται υψηλή συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγράμματος οδικής Ασφάλειας, εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή, ενώ τα χρήματα προέρχονται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Τα σημεία – καρμανιόλες έχουν ήδη εντοπιστεί και καταγραφεί, από τις ίδιες, μάλιστα, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης που ανέλαβαν την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Πηγή:Now24.gr