Αίτημα για πληροφορίες ως προς τον εντοπισμό των κατόχων ελληνικών ομολόγων κατέθεσε μέσω νέας διερευνητικής επιστολής το υπουργείο Οικονομικών προς τα κράτη – μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά τη νύχτα.

Η αναζήτηση κατόχων ελληνικών ομολόγων προκαλείται από τη μη κάλυψη έως τώρα του στόχου του 90%, δοθέντος ότι η προθεσμία λήγει την προσεχή Παρασκευή.

Η αναζήτηση κατόχων ομολόγων γίνεται καθώς η εθελοντική συμμετοχή φτάνει το 60 με 65% ενώ ο στόχος είναι 90%.Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναλυτικά:

«Στις 25 Αυγούστου 2011, το Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας ζήτησε από τα Υπουργεία Οικονομικών της Ευρωζώνης και άλλων κρατών να διανείμουν σε εποπτευόμενους οργανισμούς που ελέγχουν (συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες [UCITS], ασφαλιστικές εταιρίες και επενδυτικά ταμεία) μια διερευνητική επιστολή (LOI) με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατοχή από αυτούς τους οργανισμούς ελληνικών κρατικών ομολόγων που λήγουν έως το 2020.

»Η Ελληνική Δημοκρατία ζήτησε αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να διευκολυνθεί η εφαρμογή μιας εθελοντικής συμμετοχής στην επιμήκυνση του χρέους που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, όπως περιγράφει η κοινή δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης και των ευρωπαϊκών οργανισμών της 21ης Ιουλίου 2011 και η πρόταση του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου της ίδιας ημέρας.

»Η διερευνητική επιστολή περιέγραφε τις βασικές αρχές της προτεινόμενης συναλλαγής και ζητούσε από κάθε εποπτευόμενο οργανισμό να ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας του ή την εθνική εποπτική αρχή για τα σχετικά ομόλογα που έχει στην κατοχή του και να σημειώσει, σε μη δεσμευτική βάση, ποια από τις τέσσερις επιλογές που περιγράφονται στην προτεινόμενη συναλλαγή (ή ποιο συνδυασμό αυτών των επιλογών) αναμένεται να επιλέξει εφόσον συμμετάσχει σε αυτήν.

»Το Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας ζήτησε από όλα τα Υπουργεία Οικονομικών των χωρών, από τις οποίες επιζητά στήριξη, να παράσχουν πληροφορίες συγκεντρωτικά ανά χώρα (χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένους οργανισμούς) όσο πιο σύντομα είναι δυνατόν μετά τις 9 Σεπτεμβρίου.

»Η διερευνητική επιστολή δεν αποτελεί επίσημη προσφορά και οι λεπτομερείς όροι της προτεινόμενης συναλλαγής δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί πλήρως. Η διερευνητική επιστολή στοχεύει αποκλειστικά στο να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με την κατοχή ελληνικών ομολόγων από συγκεκριμένα εποπτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

»Η διαδικασία που ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου είναι συνεχής και οι εποπτικές αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία. Από τότε που διενεμήθη η διερευνητική επιστολή, σε κάποιες χώρες οι αρχές έχουν προσκαλέσει εποπτευόμενους οργανισμούς υπό την δικαιοδοσία τους να συμμετάσχουν σε ενημερωτικές συνεδρίες σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή, ενώ κι άλλες ενημερωτικές συνεδρίες σχεδιάζονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

»Περαιτέρω ενημερωτικές συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες περιοχές με πρωτοβουλία των τοπικών ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό τόπο για να επιτρέψει στους πιστωτές να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή και για να είναι στη διάθεση όλων των πιστωτών κάθε ερώτηση και απάντηση που έχει τεθεί. Οι ενημερωτικές συνεδρίες έχουν ικανοποιητική προσέλευση και πολλοί οργανισμοί έχουν υποβάλει ερωτήσεις κι έχουν λάβει απαντήσεις στα ερωτήματά τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

»Αν και δεν έχει ακόμη υποβληθεί καμία επίσημη προσφορά και η ανταπόκριση στην διερευνητική επιστολή έχει ξεκάθαρα μη δεσμευτικό χαρακτήρα, το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ενθαρρυντική την ευρύτατη έκφραση ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη συναλλαγή.

»Αυτή η συναλλαγή, μαζί με τη χρηματοδότηση από τον επίσημο τομέα [τους εταίρους], είναι κρίσιμης σημασίας για την στήριξη του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας και την προσπάθεια ανακούφισης της χώρας από το βάρος του δημοσίου χρέους της. Με τη συνεχή αρωγή των θεσμικών εταίρων, η Ελληνική Δημοκρατία προσβλέπει στην επίσημη προσφορά προς τους πιστωτές της του ιδιωτικού τομέα εντός του Οκτωβρίου και έχει κάθε λόγο να πιστεύει πως η συναλλαγή θα είναι επιτυχής».

Πηγή: skai.gr