“μετά από 102 χρόνια…”

Την έξοδο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος από το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από 102 χρόνια, αποφάσισαν οι μέτοχοι Credit Agricole και Sacam International SAS κατά την έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή.

Ειδικότερα αποφάσισαν τη διαγραφή των μετοχών της τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και υπέβαλλαν σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Credit Agricole SA κατέχει 486.615.790 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,9997% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας και η εταιρεία Sacam International SAS κατέχει 25.613.095 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,0003% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας.

Πηγή: skai.gr