Σε 822 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι οφειλές των πελατών προς τη ΔΕΗ, σύμφωνα με έγγραφο του επικεφαλής της Επιχείρησης, Αρθούρου Ζερβού, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Τα χρέη στην κατηγορία χαμηλή τάση προέρχονται σε ποσοστό 45,8% από οικιακούς καταναλωτές και το 46% από εμπορικούς (καταστήματα και επιχειρήσεις).

Από τα στοιχεία της ΔΕΗ προκύπτει επίσης ότι ένας στους δέκα αδυνατεί να εξοφλήσει εγκαίρως το λογαριασμό του ρεύματος.

Όπως αναφέρει στο έγγραφό του ο κ. Ζερβός, σε ότι αφορά στη διαδικασία είσπραξης των λογαριασμών, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επιχείρησης και τον ισχύοντα κώδικα προμήθειας και συνεπώς εάν ένας λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την έκδοση του επόμενου, τότε το ανεξόφλητο ποσό ενσωματώνεται αυτόματα σε αυτόν.

Σε ευδιάκριτο σημείο, αναγράφεται πλέον το ειδικό μήνυμα «ειδοποίηση διακοπής», με το οποίο ο πελάτης ενημερώνεται εγγράφως για την επικείμενη διακοπή ρεύματος στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί κατ’ ελάχιστον το ποσό οφειλής που προέρχεται από τον προηγούμενο λογαριασμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του δεύτερου αυτού λογαριασμού.

Έτσι, στην πράξη οι πελάτες με διμηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος έχουν πλέον περιθώριο να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους σε 85 μέρες από την επίδοσή του και σε 25 ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίησή τους με τον επόμενο λογαριασμό.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, αναφέρει ο κ. Ζερβός, και εφόσον οι λογαριασμοί δεν εξοφληθούν εφαρμόζονται όλες οι νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από τη σύμβαση προμήθειας και τον κώδικα προμήθειας, «μη αποκλειόμενης και της διακοπής του ρεύματος».

Ο κ. Ζερβός αναφέρει ωστόσο ότι «βεβαίως, ειδικές περιπτώσεις αιτημάτων πελατών της ΔΕΗ καθώς και φορέων που τους εκπροσωπούν, για διακανονισμό οφειλών, λόγω των αντικειμενικών αδυναμιών και της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή από τα τοπικά καταστήματα, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον κανονισμό της επιχείρησης».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ ενημερώνει ότι πρόσφατα, για την ενιαία και ισότιμη αντιμετώπιση των πελατών, το ΔΣ της επιχείρησης ενέκρινε νέα διαδικασία διακανονισμών, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται οι πελάτες (οικιακοί, εμπορικοί, ευπαθείς ομάδες, κ.λπ.) και το βαθμό συνέπειας τους στην εξόφληση των λογαριασμών.

Ο κ. Ζερβός σπεύδει ωστόσο να επισημάνει ότι «παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η συντριπτική πλειονότητα των πελατών της ΔΕΗ είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και ένα ποσοστό της τάξεως του 90% εξοφλεί εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς του».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ έως τον περασμένο Ιούλιο:

*Οι οφειλές πελατών υψηλής τάσης ανήλθαν σε 152 εκατομμύρια ευρώ και των πελατών μέσης τάσης σε 111 εκατομμύρια. Από τα χρέη αυτά στη μέση τάση το 24,5% προέρχεται από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και το υπόλοιπο 75,5% προέρχεται από επιχειρήσεις (πλην δημοσίου) και αγροτικούς πελάτες.

*Οι οφειλές πελατών χαμηλής τάσης με συμβόλαιο σε ισχύ ανήλθαν σε 350,1 εκατομμύρια και των πελατών χαμηλής τάσης που έχει διακοπεί το συμβόλαιο τους σε 103 εκατομμύρια, ενώ τα χρέη του δημοσίου στην κατηγορία χαμηλή τάση οι οφειλές ανήλθαν σε 105,9 εκατομμύρια.

Από τα χρέη αυτά, των πελατών χαμηλής τάσης με συμβόλαιο σε ισχύ το 45,8% προέρχεται από οικιακούς πελάτες, το 3,5% από βιομηχανικούς, το 46% από εμπορικούς και το 4,7% από αγροτικούς.

Τα χρέη του δημοσίου στη χαμηλή τάση αναλύονται ως εξής:

*Συγκεντρωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου (υπουργεία κλπ): 28,42 εκατομμύρια ευρώ.

*Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/ΔΕΚΣΟ (φωτεινοί σηματοδότες Αττικής): 48,98 εκατομμύρια ευρώ (σε δικαστική διεκδίκηση).

*Σεισμόπληκτοι Αττικής: 4,7 εκατομμύρια ευρώ (υποχρέωση της Πολιτείας).

*ΔΕΥΑ Κοζάνης: 3,34 εκατομμύρια ευρώ (σε δικαστική διεκδίκηση).

*Σύνδεσμος Ύδρευσης Ζακύνθου: 2,25 εκατομμύρια ευρώ (σε δικαστική διεκδίκηση).

*ΔΕΥΑ Πτομελαϊδας: 4,73 εκατομμύρια ευρώ (σε δικαστική διεκδίκηση).

*Περιφέρειες Δημοσίου (ηλεκτροφωτισμός εθνικών οδών): 13,47 εκατομμύρια ευρώ.

Τα στοιχεία για τους απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗ διαβιβάστηκαν στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Νίκου Νικολόπουλου, ο οποίος είχε ζητήσει τα στοιχεία για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς του πρώτου εξαμήνου 2011

Πηγή: real.gr