Ο πρώτος Θησαυρός Ελληνικών Όρων που διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βιβλιοθηκονομικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ.

Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων περιλαμβάνει ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο γενικής ορολογίας με τις κάθετες (ιεραρχικές) και οριζόντιες συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών, και απόδοση των όρων και στην αγγλική γλώσσα.

Σχεδιάστηκε με βάση διεθνή πρότυπα και υποστηρίζει την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών.

Στο πλαίσιο του Θησαυρού αναπτύχθηκε ενότητα με εξειδικευμένη ιατρική ορολογία που μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα. Στόχος είναι η οργάνωση και ανάκτηση πληροφοριών που σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη ενοτήτων εξειδικευμένης ορολογίας και για άλλους επιστημονικούς κλάδους.

Εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε τον θησαυρό Ελληνικών λέξεων