Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση της κερδοφορίας της ΟΛΘ ΑΕ μέσα στο 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του έτους τα μεικτά κέρδη της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 78%,

τα αποτελέσματα προ φόρων «έτρεξαν» με 202,36% και τα αποτελέσματα μετά από φόρους «εκτινάχθηκαν» κατά 498,60%. Ειδικότερα από τις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου της ΟΛΘ ΑΕ προκύπτουν τα ακόλουθα:

– Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 6.526.926 ευρώ έναντι των 3.666.443 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2010, εμφανίζοντας αύξηση κατά 78%.

– Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 6.248.973 ευρώ, έναντι των 2.066.730 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2010, εμφανίζοντας αύξηση κατά 202,36%.

– Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 4.909.787 ευρώ, έναντι των 820.210 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2010, εμφανίζοντας αύξηση κατά 498,60%.

– Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6%, καθώς διαμορφώθηκε στα 24.367.349 ευρώ έναντι 22.987.738 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010.

Όπως σημειώνει η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ η βελτίωση αυτή προέρχεται από την αύξηση διακίνησης των κοντέινερ, που υπολογιζόμενη σε TEU’S διαμορφώθηκε σε 8,56% καθώς και από την αύξηση στη διακίνηση γενικού συμβατικού φορτίου (συμβάσεις) κατά 13,84%.

Παράλληλα, η εταιρία πέτυχε μείωση των εξόδων της συνολικά κατά 7,93% (20.659.134 ευρώ έναντι των 22.439.512 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2010), κυρίως λόγω του περιορισμού των αμοιβών και εξόδων του προσωπικού, αλλά και λόγω της σημαντικής μείωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε ότι στόχος παραμένει η ανάδειξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε πρώτο εμπορικό λιμάνι των Βαλκανίων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι προσπάθειες των εργαζομένων και της διοίκησης της εταιρίας.

Πηγή: skai.gr