Νέες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100KW θα ξεκινήσει να υπογράφει η ΔΕΗ από την ερχόμενη Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου όπως ενημέρωσε χθες με εγκύκλιό της η εταιρεία.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα αλλά και αγρότες που έχουν υποβάλει αιτήσεις στο ΔΕΣΜΗΕ από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν τηλεφωνικά κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από το ΔΕΣΜΗΕ.

Μόλις ο ενδιαφερόμενος δεχθεί το τηλεφώνημα από το αρμόδιο γραφείο τοπικό γραφείο της ΔΕΗ θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου όλα τα νέα αιτήματα για σύναψη Σύμβασης Πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW από φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ επάγγελμα αγροτών θα υποβάλλονται στις αρμόδιες κατά τόπους Περιοχές ΔΕΗ και όχι στο ΔΕΣΜΗΕ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται στις περιπτώσεις αυτές είναι:

1. Αίτηση για υπογραφή Σύμβασης Πώλησης (σχετικό έντυπο θα διατίθεται επί τόπου).

2. Υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης,

3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολή της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς,

4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) περί μη κατάτμησης (σχετικό έντυπο θα διατίθεται επί τόπου),

5. Φωτοτυπία ταυτότητας.

Σύμφωνα εξάλλου με το νέο ενεργειακό νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.08.2011) που βρίσκεται σε ισχύ, προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης στο Δίκτυο.

Επομένως για τα νέα αιτήματα που θα υποβληθούν στη ΔΕΗ από 01.09.11 και εντεύθεν, απαιτείται να έχει προηγηθεί η υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, η οποία συνιστά απαραίτητο δικαιολογητικό αντί της Δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης που ίσχυε μέχρι τώρα.

Πηγή: energypress.gr