Απραξία των υπαλλήλων κατά το μήνα Ιούνιο στις 34 μεγαλύτερες εφορίες της χώρας καταδεικνύουν τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στις 28 από τις 34 ΔΟΥ κάθε υπάλληλος πραγματοποίησε κάτω από έναν έλεγχο, ενώ στις υπόλοιπες έξι εφορίες οι έλεγχοι φθάνουν έως το 1,82.

Επίσης, οι 12 μεγαλύτερες ΔΟΥ δεν έχουν ελέγξει ούτε καν μια υπόθεση. Να σημειωθεί ότι οι εφορίες εισπράττουν περίπου το 70% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο της μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων στις οχλήσεις των εφοριών για υποβολή δηλώσεων και απόδοση φόρων.

Ενδεικτικά, στη ΔΟΥ Παλλήνης η μη συμμόρφωση ανέρχεται στο 46,12% και στη Β΄ Ηρακλείου στο 37,96%.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, πάντως, τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά της έλλειψης ρευστότητας από την πλευρά των επιτηδευματιών, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις εφορίες να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους.

Τέλος, με αργούς ρυθμούς κινείται και η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών και των κατασχέσεων, καθώς οι 33 από τις 34 Εφορίες παρουσιάζουν απόδοση κάτω του 1% και μόλις σε μια Εφορία (Β΄ Θεσσαλονίκης) έχουν γίνει κατασχέσεις στο 4% των ληξιπρόθεσμων οφειλετών.

Πηγή: skai.gr