Οι προτάσεις αφορούν σε αλλαγές που πρέπει, κατά το ΣΕΒ, να γίνουν άμεσα στο υπάρχον φορολογικό σύστημα «για να αρθούν κάποια από τα σοβαρά εμπόδια τα οποία θέτει στην επιχειρηματικότητα

και στις πιθανότητες επανεκκίνησης της οικονομίας μέσα από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές».Ο λόγος για τον οποίο ο Σύνδεσμος επιμένει σε αλλαγές του ισχύοντος συστήματος είναι ότι εκτιμά πως

ο σχεδιασμός και η μετάβαση στο νέο φορολογικό σύστημα απαιτούν ικανό χρόνο προετοιμασίας για την τελειοποίηση των ηλεκτρονικών υποδομών,την προετοιμασία του προσωπικού και την προειδοποίηση των φορολογουμένων για να σχεδιάσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τις επενδύσεις τους.

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΕΒ περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Συστηματικότερη και πιο «επαγγελματική» προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που θα καθοδηγηθεί από τεχνοκρατική ομάδα με κυρίαρχο πυλώνα την πληροφορική και τα συστήματα ελεγκτικών διασταυρώσεων. Τα συστήματα διασταυρώσεων να καταστούν διαρκής διαδικασία στο πλήρες φάσμα των φορολογουμένων, και όχι να είναι ad hoc καμπάνιες. Στο ίδιο πλαίσιο, μείωση των προστίμων που έχουν φτάσει σε εξοντωτικά επίπεδα και ανάκληση των πρόσφατων ποινικών διατάξεων. Η εμπειρία δείχνει ότι αυτή η προσέγγιση των εξοντωτικών ποινών δίνει κίνητρα στη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, ενώ αντίθετα η παραβατικότητα μειώνει μόνον όταν αυξάνει αισθητά η πεποίθηση ότι ο παραβάτης μπορεί εύκολα να εντοπιστεί από τις αρχές (ανεξάρτητα από το ύψος του προστίμου).

2. Ενεργοποίηση του ELENXIS.

3. Εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού που θα δίδεται από τους νόμιμους ελεγκτές. Σύμφωνα με το ΣΕΒ, η έκδοση της υπουργικής απόφασης υπονομεύτηκε από τους πολέμιους του μέτρου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει 14 μήνες από τη νομοθέτησή της.

4. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, υιοθέτηση των προτάσεων της σχετικής μελέτης.

5. Κατάργηση των έκτακτων εισφορών.

6. Κατάργηση της παρακράτησης φόρου μερισμάτων στην περίπτωση που τα μερίσματα καταβάλλονται σε ημεδαπή μητρική ανώνυμη εταιρεία.

7. Εισαγωγή ρυθμίσεων για φορολόγηση κερδών σε επίπεδο ομίλου εταιρειών (group taxation), με συμψηφισμό των ζημιών των θυγατρικών εκείνων που παρουσιάζουν ζημιές.

8. Αυτοματοποίηση της επιστροφής ΦΠΑ ή άλλων φόρων που έχουν προκαταβληθεί. Αντί επιστροφής θα μπορούσε να γίνεται συμψηφισμός με άλλους φόρους της, καθώς επίσης και εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο, οφειλέτη του Δημοσίου για άμεση εξόφληση φόρων, που αυτός οφείλει.

9. Εκλογίκευση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην Ενέργεια που καταναλώνει η βιομηχανία (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, πετρελαιοειδή).

10. Κατάργηση του ΦΑΠ στα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.

11. Να εξεταστεί κατά πόσον η αύξηση του ΕΦΚ σε ποτά και καπνό έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή έφερε τα αντίθετα (μείωση φορολογικών εσόδων).

12. Μείωση της παρακράτησης στις εργοληπτικές επιχειρήσεις σε 1% από 3%.

13. Κατάργηση των φόρων μεταβίβασης μετοχών, συγκέντρωσης κεφαλαίων 1%, του τέλους χαρτοσήμου 1,2%.

14. Άρση των αντικινήτρων για διανομή κερδών στους εργαζομένους.

Πηγή: skai.gr