Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έστειλε ενημερωτικό έγγραφο σε όλους τους φορείς του επιχειρηματικού κόσμου με το οποίο γνωστοποιεί ότι,

πέραν της μέριμνας για ηλεκτρονική καταχώρηση των δελτίων αποστολής, το Σεπτέμβριο αναμένεται αφενός, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση

το ενιαίο πρότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου και αφετέρου να λειτουργήσει ένα forum για τον εντοπισμό και την άρση εμποδίων ένταξης στο σύστημα αυτό, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια της διάχυσης, ενίσχυσης και εμπέδωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επίκειται η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές των επιχειρήσεων, τόσο μεταξύ τους όσο και με το δημόσιο. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, η βούληση της Πολιτείας να προταχθεί χρονικά η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου συνεπάγεται ότι, θα γίνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά τιμολόγια, όλες οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και του συνόλου του δημόσιου τομέα (στενού και ευρύτερου), από το πρώτο δίμηνο του 2012.

”Τα οφέλη που αναμένονται από την εν λόγω δράση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των δομών της κρατικής μηχανής είναι πολλαπλά, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η μείωση του κόστους τιμολόγησης, αποθήκευσης, αρχειοθέτησης και διαχείρισης, καθώς και η μείωση της γραφειοκρατίας και της εμπλοκής του κράτους”, όπως σημειώνεται στη σχετική επιστολή του υπουργείου.

Επίσης, σημειώνεται ότι ενθαρρύνεται η εμφάνιση και λειτουργία νέων υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, η ηλεκτρονική αποθήκευση και αρχειοθέτηση, με προφανή τα πλεονεκτήματα για την αγορά εργασίας, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας, και την ώθηση και διεύρυνση των επιχειρηματικών δικτύων συνεργασίας.

Για το σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός στη διαδικασία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, παρέχοντας άμεση και διαρκή ενημέρωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους και στηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια μετάβασής τους, στη νέα πραγματικότητα οικονομικών συναλλαγών, που συμβαδίζει με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Πηγή: skai.gr