16. Ασφάλεια με βιομετρικά χαρακτηριστικά

”NFC

Είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να καθοριστεί ως must have αλλά θα βελτίωνε πολύ την ασφάλεια στις συναλλαγές αν είχε σάρωση δακτυλικού αποτυπώματος αντί για την καταχώρηση ενός κωδικού ασφαλείας. Αυτό θα είχε εφαρμογή σε πληρωμές μέσω κινητού (βλέπε εικόνα δίπλα) αν εφαρμοζόταν σε συνδυασμό με την τεχνολογία NFC (Near Field Communication).

Αξίζει να σημειώσουμε πως πατέντες σχετικά με την σάρωση δακτυλικού αποτυπώματος ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται στον ορίζοντα από την Apple.

Πιθανότητες ενσωμάτωσης: 25%

Φωτογραφία: Apple