17. Επεκτασιμότητα μνήμης

”Μνήμη

Και αυτό είναι απίθανο, απλώς θα ήταν ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να προσθέσουμε μνήμη στο iPhone 5

Πιθανότητες ενσωμάτωσης: 0%

Φωτογραφία: Kingston