18. Αφαιρούμενη Μπαταρία

”18.

Αν και είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλοί θα ήθελα να ενσωματωθεί, δυστυχώς έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της εταιρίας όσον αφορά το σχεδιαστικό κομμάτι. Οπότε το αποκλείουμε

Πιθανότητες ενσωμάτωσης: 0%

Φωτογραφία από: Jim Young