7. Διπλοπύρηνος επεξεργαστής

”1GHz

Η Apple πρόσφατα ξεκίνησε την παραγωγή επεξεργαστών. Στην παραγωγή συμπεριέλαβε των νέο 1Ghz A5 Dual-Core τον οποίο θα βρούμε στα iPad 2. Ο ίδιος επεξεργαστής αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί και στα iPhone 5.

Οι διπλοπύρηνοι επεξεργαστές έχουν ήδη ενσωματωθεί σε συσκευές με λειτουργικό Android.

Πιθανότητες ενσωμάτωσης: 100%

Φωτογραφία: Apple