Από εξονυχιστικό έλεγχο θα περάσει το ΣΔΟΕ όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, προκειμένου να συνεχίσει τους ελέγχους για φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Μετά την έρευνα που διεξήχθει από το ΣΔΟΕ Ηπείρου, σε ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι 60 καθηγητές και 240 άτομα,

συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό, απέκρυψαν πρόσθετες αμοιβές ύψους άνω του 1,8 εκατ. ευρώ που έλαβαν για την συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα τα έτη 2009-2010.

Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ στο στόχαστρο εισέρχονται πλέον και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, προκειμένου να γίνει έλεγχος στα ερευνητικά προγράμματα για να διαπιστωθεί αν προκύπτουν φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα αφορούν πλέον και τις φορολογικές δηλώσεις πριν το έτος 2009.

 

 

 

 

Πηγή: skai.gr