Προτάσεις ώστε να ρυθμιστεί σε ένα πλαίσιο «νομιμότητας» ο ρόλος των εισπρακτικών εταιρειών υπέβαλλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή.

Αφορμή στάθηκαν οι νέες ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση με στόχο την προστασία των δανειοληπτών από αθέμιτες πρακτικές, με την εφαρμογή κανόνων που θα πρέπει να ακολουθούν

οι εισπρακτικές εταιρείες ή οι «εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών», όπως ονομάζονται πλέον, οι Τράπεζες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, τα πολυκαταστήματα κλπ.

Μεταξύ άλλων η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει στο πολυσέλιδο έγγραφο της:

– Η εταιρεία μπορεί να τηλεφωνεί στον οφειλέτη και να τον ειδοποιεί για τη ληξιπρόθεσμη απαίτηση ύστερα από 10 ημέρες από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.

– Η τηλεφωνική επικοινωνία επιτρέπεται να πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Σε καμία περίπτωση ωστόσο η συχνότητα των τηλεφωνημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ανά δεύτερη ημέρα.

– Εάν ο οφειλέτης δηλώνει απροθυμία ή δυσχέρειες ανταπόκρισης, η εταιρεία οφείλει να μην αρχίσει ή να σταματήσει την ενημέρωση.

– Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει δηλωθεί από τον ίδιο ως ο μοναδικός τηλεφωνικός αριθμός χωρίς να γίνεται γνωστό το περιεχόμενό της σε τρίτα πρόσωπα.

– Απαγορεύεται η επικοινωνία εταιρειών με τους οφειλέτες μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων ή αναγκαστικής εκτέλεσης.

– Απαγορεύεται στις εταιρείες να διαβιβάζουν τα στοιχεία των οφειλετών σε τρίτους καθώς και να τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

 

Πηγή: capital.gr