Αρχική Βενιζέλος: Ο ΦΠΑ στην εστίαση θα εξεταστεί με το νέο φορολογικό ν/σ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ Å ÅÐÉÓÊÅØÇ ÏÌÉËÉÁ

ÇÑÁÊËÅÉÏ ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ Å ÅÐÉÓÊÅØÇ ÏÌÉËÉÁ