Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να έχουν επικεντρωθεί στις προσπάθειες της κυβέρνησης για πώληση ποσοστού της ΔΕΗ ή/ και μονάδων της Επιχείρησης, ωστόσο μια σειρά από άλλες κινήσεις δείχνουν

ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι έστω και δειλά η εταιρεία να «απογαλακτιστεί» από κάποιες «κακές συνήθειες» του δημοσίου.Μια από αυτές είναι οι αποσπάσεις προσωπικού της επιχείρησης, που σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία φτάνουν σε αριθμό τις 170.

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο ενεργειακό νόμο και το άρθρο 193,μπαίνει τέλος στις αποσπάσεις προσωπικού της ΔΕΗ ή θυγατρικών της, σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, με εξαίρεση υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΕΚΑ.

Θα επιστρέψουν λοιπόν όλοι οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στη ΔΕΗ; Μεγάλο μέρος από αυτούς ναι, καθώς σύμφωνα με το ίδιο άρθρο όχι μόνο απαγορεύεται εφεξής η απόσπαση υπαλλήλων της ΔΕΗ σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου αλλά αίρονται και οι υφιστάμενες αποσπάσεις με χρονικό ορίζοντα την 31η Δεκεμβρίου 2011. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 193 του νέου ενεργειακού νόμου, που δημιουργούν τη βεβαιότητα ότι κάποιοι από τους 170 υπάλλήλους της ΔΕΗ θα συνεχίσουν να είναι αποσπασμένοι. Έτσι, εκτός από τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΕΚΑ, επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση απόσπαση προσωπικού της ΔΕΗ με βάση συγκεκριμένα άρθρα και νόμους, που αφορούν κυρίως τη στελέχωση υπουργικών γραφείων ή τις προσλήψεις μετακλητών υπαλλήλων της Βουλής.

Από τους 170 αποσπασμένους, να σημειώσουμε ότι οι 145 συνεχίζουν να πληρώνονται κανονικά από την εταιρεία και μόλις 25 υπάλληλοι πληρώνονται από το φορέα στον οποίο απασχολούνται, ενώ πέρυσι ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων που ήταν αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς ήταν 252.

Ασφαλιστικό

Την ίδια στιγμή με έντονο σκεπτικισμό αντιμετωπίζεται από τους εργαζόμενους η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάρτιση νέας αναλογιστικής μελέτης ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς και να επιμεριστεί η περιουσία και το ασφαλιστικό κεφάλαιο σε κάθε μια από τις νέες θυγατρικές της ΔΕΗ.

Η μελέτη προβλέπεται να συνταχθεί μέχρι το τέλος του έτους και θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία της παλαιάς αναλογιστικής μελέτης που έγινε με τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ το 1999 και προσδιόριζε την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων στα πάγια της επιχείρησης, στα 11,3 δισ. ευρώ.

Βεβαίως έχουν εκφραστεί αρκετές απόψεις που θεωρούν υπερβολικό το νούμερο, ενώ από την πλευρά των εργαζομένων, υπάρχει «εγρήγορση» για το μείζον αυτό θέμα, το οποίο βεβαίως συνδέεται άμεσα και με οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης μετοχικού ποσοστού ή παγίων της επιχείρησης.

 

Πηγή: capital.gr