Η Εθνική Τράπεζα , μετά την τελευταία αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 0,25 της μονάδας αυξάνει από τις 8 Αυγούστου 2011 τα επιτόκια βασικών καταθετικών της προϊόντων, που αφορούν ευρείες ομάδες πελατών της.

Παράλληλα από το ιδιο χρονικό διάστημα προβαίνει και σε περιορισμένου ύψους αυξήσεις επιτοκίων σε ορισμένα μόνο δανειακά προϊόντα της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όσον αφορά στα καταθετικά προϊόντα:

Τα επιτόκια του λογαριασμού «ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΣ PLUS», που απευθύνεται σε όσους εισπράττουν την μισθοδοσία τους ή τη σύνταξή τους μέσω της Εθνικής Τράπεζας, διαμορφώνονται από 0,80% έως 1,75% ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού, με αυξήσεις που φθάνουν σε 0,50 της μονάδας.

Ανάλογα αυξάνονται και τα επιτόκια των λοιπών καταθετικών πολυπροϊόντων που συνδέονται με τα επιτόκια του «ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ PLUS».

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά συνδέονται με πλήθος εναλλακτικών παροχών και εκπτώσεων, όπως, για παράδειγμα, δυνατότητα υπεραναλήψεων και χορήγησης καταναλωτικών δανείων με μειωμένα επιτόκια.

Όσον αφορά στα δανειακά προϊόντα, η Τράπεζα προχωράει σε αναπροσαρμογή κατά 0,25 της μονάδας των κυμαινομένων επιτοκίων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κυμαινόμενα επιτόκια καταναλωτικής πίστης που δεν συνδέονται με το επιτόκιο της ΕΚΤ ή το επιτόκιο Euribor, αναπροσαρμόζονται ισόποσα προς την αύξηση του επιτοκίου της ΕΚΤ.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ (κατά 0,25 της μονάδας), έχει ήδη ενσωματωθεί στα επιτόκια των καταθετικών και δανειακών λογαριασμών που συμβατικά συνδέονται με αυτό.

Πηγή: newstoday.gr