Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου του 2011, την εξαμηνιαία δημοσκόπηση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση,

οι Ευρωπαίοι πολίτες αρχίζουν να είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τις οικονομικές προοπτικές της Ένωσης ενώ διαρκώς περισσότεροι υποστηρίζουν ότι η χειρότερη φάση της κρίσης έχει πλέον περάσει.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν όλο και περισσότερο να αναληφθεί δράση σε επίπεδο Ε.Ε. και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι 8 περίπου στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι ο στενότερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της Ε.Ε. θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο, ενώ η γενική τάση στην Ε.Ε. είναι θετική, υπάρχει ακόμα κάποιος σκεπτικισμός στις χώρες που εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με την ύφεση και την ανεργία. Τα περισσότερα κράτη μέλη, ιδίως η Δανία (68%), η Εσθονία (64%) και η Αυστρία (62%) πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας έχουν ήδη φθάσει στο σημείο κορύφωσης. Αντίθετη όμως είναι η άποψη που επικρατεί στις χώρες που αγωνίζονται για να βγουν από την κρίση, όπως στην Πορτογαλία (80%) και την Ελλάδα (78%).

Επιπλέον παρατηρείται ότι η διάσταση των απόψεων ανάμεσα στις χώρες όπου η κοινή γνώμη θεωρεί ότι η οικονομική κρίση έχει φθάσει στην κορύφωσή της και σε εκείνες όπου θεωρεί ότι έρχονται ακόμα χειρότερες ημέρες έχει διευρυνθεί από το φθινόπωρο του 2010. Αυτό σημαίνει ότι σε γενικές γραμμές η κατάσταση συνέχισε να βελτιώνεται στις «αισιόδοξες» χώρες και συνέχισε να επιδεινώνεται στις «απαισιόδοξες» χώρες.

Η βελτίωση της αισιοδοξίας παρατηρείται περισσότερο στη Δανία, στην Εσθονία και την Αυστρία ενώ σημαντική βελτίωση παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό στη Ρουμανία και την Ιρλανδία. Αντίστροφα η απαισιοδοξία συνέχισε να αυξάνεται από το φθινόπωρο του 2010 στην Πορτογαλία (15%, -5) και στην Ελλάδα (19%, -3). Η μεγαλύτερη όμως επιδείνωση της απαισιοδοξίας παρατηρήθηκε στη Μάλτα και στη Φινλανδία.

Αναφορικά με το ρόλο των διαφόρων παραγόντων στην αντιμετώπιση της κρίσης, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η Ε.Ε. παραμένει ο πρώτος και πλέον κατάλληλος παράγοντας για την αντιμετώπιση της κρίσης (22% για την Ε.Ε., 20% για τα εθνικά κράτη, 15% για το ΔΝΤ). Το ποσοστό όπου αναφέρεται ως πρώτος παράγοντας η Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα αυξημένο στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο και την Πολωνία, όπου φθάνει το 34%.

Αναφορικά με το ποια θεωρούν ως τα πιο κατάλληλα μέτρα για να βελτιωθεί η απόδοση της ευρωπαϊκής οικονομίας, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (48%) θεωρούν ότι μεγάλη σημασία έχει η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση. Ακολουθεί η άποψη που υποστηρίζει ότι μεγάλη σημασία έχει η μείωση των ελλειμμάτων και του χρέους (34%) καθώς και η άποψη ότι πολύ σημαντική είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας ( 34%). Ωστόσο στην Ελλάδα σε ποσοστό 50% οι πολίτες θεωρούν ότι το πιο σημαντικό μέσο είναι η μείωση του δημοσίου ελλείμματος και του χρέους.

Αναφορικά με το ποιος παράγοντας έδρασε αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι Ευρωπαίοι κατά 44% θεωρούν ότι η Ε.Ε. έδρασε αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της κρίσης ενώ το 45% θεωρεί ότι δεν έδρασε αποτελεσματικά. Παράλληλα είναι αρκετά επικριτικοί για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι κυβερνήσεις τους (το 57% εκτιμά ότι δεν έδρασαν αποτελεσματικά). Οι χώρες όπου οι θετικές απόψεις για την αποτελεσματικότητα της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα αυξημένες είναι η Ρουμανία (68%), η Βουλγαρία (62%) και το Βέλγιο (60%). Αντίθετα στην Ελλάδα το 75% θεωρεί ότι η δράση της Ε.Ε. ήταν μη αποτελεσματική ενώ στην Κύπρο το ποσοστό ανέρχεται στο 66%.

Πηγή: skai.gr