Απορρίφθηκε από το πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση της Απογευματινής με την οποία ζητούσε να κηρυχθεί σε πτώχευση η εταιρεία που είχε την ευθύνη της έκδοσής της.

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία προς εκποίηση και η εταιρεία μπορεί να αποπληρώσει μέρος των οικονομικών της υποχρεώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: skai.gr