Στη Football League 2 υποβιβάστηκε η Ηλιούπολη για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων. Πρόστιμο 300.000 ευρώ θα καταβάλει η ομάδα, βαρύς ο πέλεκυς για Τσακογιάννη και Χάλκο. Οι δύο τελευταίοι τιμωρήθηκαν με δια βίου αποκλεισμό από κάθε αθλητική δραστηριότητα, ενώ τους επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 320.000 και 60.000 ευρώ αντίστοιχα.

Από κάθε κατηγορία που τον βάρυνε απαλλάχθηκε ο Εθνικός Αστέρας.

Στον προπονητή Νίκο Παντέλη και τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Νικολόπουλο επιβλήθηκε διετής αποκλεισμός από τις αθλητικές δραστηριότητες, ενώ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες η ΠΑΕ Εθνικός Αστέρας.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πως με βάση τους διαλόγους που προέκυψαν από τη δικογραφία: “….αυτοί αποδεικνύουν ότι πράγματι ο πρώτος των εγκαλουμένων Γ. Τσακογιάννης με την άμεση συνδρομή των λοιπών εγκαλουμένων Ν. Χάλκου, Μ.Νικολόπουλου και Ν. Παντέλη ενεργώντας ο καθένας με την ιδιότητά του, από κοινού με τους, υπολοίπους, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις και προκαθόρισαν ή προσπάθησαν να προκαθορίσουν αποτελέσματα σε αγώνες που συμμετείχαν.

Αντιθέτως από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ευθύνη της εγκαλουμένης ΠΑΕ Εθνικός Αστέρας, καθώς στα επίμαχα παιχνίδια που αναφέρονται στο κατηγορητήριο του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα κ. Φάκου και στον προκαθορισμό των οποίων φέρεται να συμμετείχε ο εγκαλούμενος προπονητής Ν. Παντέλης προέκυψε ότι δεν ήταν προπονητής της εγκαλούμενης ΠΑΕ εκείνη την περίοδο”.

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων

Επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

 

α) στον Γ. Τσακογιάννη i) χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) και κατά τα τρία τέταρτα αυτής χρηματική ποινή ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ ii) ποινή απαγορεύσεως εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο εφ’ όρου ζωής και iii) ποινή απαγορεύσεως εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ’ όρου ζωής.

β) στην ΠΑΕ Ηλιούπολη i) χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και κατά τα τρία τέταρτα αυτής διακόσιες είκοσι πέντε (225.000) χιλιάδες ευρώ και ii)ποινή υποβιβασμού στην επόμενη κατώτερη κατηγορία δια της καταλήψεως της τελευταίας θέσης στον οριστικό βαθμολογικό πίνακα της FOOTBALL LEAGE της αγωνιστικής περιόδου 2010-2011.

γ) στο Ν. Χάλκο i) χρηματική ποινή εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και κατά τα τρία τέταρτα αυτής σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ ii) ποινή απαγορεύσεως εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο εφ’ όρου ζωής και iii) ποινή απαγορεύσεως εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ’ όρου ζωής.

δ) στον Μ. Νικολόπουλο απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δύο (2) χρόνια

ε) στον Ν. Παντέλη απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δύο (2) χρόνια

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της στις 3-8-2011.