Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η νέα λίστα των 6.525 γιατρών συμβεβλημένων με το ταμείο του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και των Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ από την 1η Αυγούστου του 2011.

Στη νέα λίστα συμπεριλαμβάνονται οι γιατροί που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα το ειδικό έντυπο, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί μέχρι την πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων τους και την αποκατάσταση λαθών.

Στο εξής η νέα λίστα θα αναρτάται στο διαδίκτυο επικαιροποιημένη την 1η κάθε μήνα.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: skai.gr