Την ελπίδα για ανάπτυξη με «θετικό πρόσημο» το 2012 εκφράζει για την Ελλάδα η ειδική έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ασφάλειας (ΟΟΣΑ). Όπως σημειώνεται στην έκθεση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνεχίσει η

Ελλάδα το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα με αποφασιστικότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη στην κατανομή βαρών και απολαβών.

«Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προσαρμογής των δημοσιονομικών της για να βγει από τη σοβαρή κρίση στην οποία βρίσκεται», λένε οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής εξέτασης των οικονομικών καταστάσεων και προβλημάτων ανάπτυξης (EDR) του διεθνούς Οργανισμού.

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην αντιμετώπιση των θεμελιακών αιτίων της κρίσης και όχι των συμπτωμάτων. Επιχειρεί να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών της, να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της και να θέσει τα θεμέλια για μια υγιή και μακροπρόθεσμα ισχυρή ανάπτυξη». Προσθέτουν και αναφέρουν ότι το πρόγραμμα αυτό «θα πετύχει».

Με βάση ορισμένες προσεκτικές προϋποθέσεις που αφορούν την ανάπτυξη και τα επιτόκια, εξηγούν, και εφόσον οι δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εφαρμοσθούν πλήρως, τότε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ θα μπορούσε να κατέβει στο 60% στις δύο επόμενες δεκαετίες, αφού προηγούμενα κορυφωθεί το 2013.

Το κλειδί επιτυχίας του προγράμματος έγκειται στον «άμεμπτο» τρόπο με τον οποίο θα πρέπει υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Το πρόγραμμα θα μπορέσει να καρποφορήσει εφόσον τα κόστη και τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων κατανεμηθούν με τρόπο δίκαιο και διαφανή.

Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι μεταρρυθμίσεις μεγάλης σημασίας έχουν ήδη επιτευχθεί. Υπογραμμίζει ιδιαίτερα «την χωρίς προηγούμενο μείωση του δημόσιου ελλείμματος» που επιτεύχθηκε.

«Η μείωση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό» αναφέρει η έκθεση, «μειώθηκε κατά 5 μονάδες του ΑΕΠ το 2010, αποτέλεσμα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο εάν λάβουμε υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση».

Μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες, υπογραμμίζεται, καμία χώρα-μέλος του ΟΟΣΑ δεν έχει καταφέρει να ανορθώσει τον ισολογισμό στον προϋπολογισμό της σε τέτοιο επίπεδο και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτό, παρά τη συνεχιζόμενη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και την ύφεση που ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη.

Ο ΟΟΣΑ πιστεύει ότι «η ανάπτυξη θα μπορούσε να έχει θετικό πρόσημο το 2012 με την προϋπόθεση ότι οι εξαγωγές και οι επενδύσεις θα ορθοποδήσουν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα αποδώσουν καρπούς».

Αναγνωρίζει ότι, όπως είναι φυσικό, η συρρίκνωση του προϋπολογισμού μείωσε την εσωτερική ζήτηση. Η παραγωγή μειώθηκε πάνω από το 4% το 2010 και το ποσοστό ανεργίας έφθασε στο 16% στις αρχές του 2011.

Παρά μια μικρή αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το 2010, η ύφεση θα συνεχισθεί το τρέχον έτος και μόνο το 2012 μπορούμε να ελπίζουμε για θετική ανάπτυξη.

Για τον ΟΟΣΑ είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα «να πεισθούν οι αγορές ότι είναι ικανή να φέρει εις πέρας τις μεταρρυθμίσεις». Η έκθεση συνιστά στις ελληνικές αρχές να δείξουν ενότητα και σταθερότητα στην υποστήριξη του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων.

«Η ελληνική κυβέρνηση», αναφέρεται, «θα πρέπει να αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες στα διάφορα υπουργεία, ώστε να παρακολουθούν από κοντά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων βάσει αντικειμενικών δεικτών. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να διαδίδονται ευρέως με τη συνεργασία και επιτήρηση των κοινωνικών εταίρων (συνδικαλιστών), ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών».

Για να είναι κοινωνικά αποδεκτό το πρόγραμμα αυτό της προσαρμογής, θα πρέπει να εξασφαλισθεί μια δίκαιη κατανομή του κόστους, που σημαίνει μεγάλη αυστηρότητα απέναντι στους παραβάτες στη φορολογία και τα συντεχνιακά συμφέροντα ομάδων εργαζομένων, ή άλλων ιδιωτών που έχουν εξασφαλίσει ειδικά δικαιώματα για την προστασία των εισοδημάτων τους.

Η έκθεση αναφέρεται στην υποχώρηση της κυβέρνησης στο θέμα των μισθολογικών συμφωνιών στις εταιρείες, στο άνοιγμα ορισμένων επαγγελμάτων όπως των φαρμακοποιών ή των δικηγόρων, καθώς και στο δισταγμό που δείχνει για τις ιδιωτικοποιήσεις.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει, επίσης, ότι δεν θα πρέπει να μειωθούν οι προσπάθειες για τη σταθερότητα των τραπεζών, αλλά και για την ανάκαμψη της αγοράς μέσω της μείωσης των περιορισμών για τα δάνεια.

Συνιστά επίσης τη συνέχιση των προσπαθειών για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τον περιορισμό των ιατρικών δαπανών και την καλυτέρευση της υγειονομικής περίθαλψης.

Σε σχέση με τις αγορές, είτε πρόκειται για υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, ή βιομηχανίες, η έκθεση υπογραμμίζει την έως τώρα έλλειψη καινοτομίας, τη μη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα.

Ζητά τη «χωρίς καθυστέρηση» εφαρμογή του Σχεδίου δράσης για «μια Ελλάδα πρόσφορη στην επιχειρηματικότητα» ώστε να μειωθούν τα εμπόδια που φρενάρουν ακόμα και σήμερα τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr