Περικοπές στις μετακινήσεις εκτός έδρας και τα οδοιπορικά των δημοσίων υπαλλήλων ζητά από τις υπηρεσίες του δημοσίου με εγκύκλιο του ο

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Στην εγκύκλιο περιγράφονται περιπτώσεις καταστρατήγησης του νομοθετικού

πλαισίου που διέπει τις αποζημιώσεις μετακινήσεων υπαλλήλων εκτός έδρας, υπερβάσεις του ανώτατου ορίου ημερών αλλά και ασαφείς

δικαιολογίες για την ανάγκη μετακίνησης.

Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο, συχνών διανυκτερεύσεων υπαλλήλων σε φιλικά σπίτια και χρέωση της υπηρεσίας με δαπάνες ξενοδοχείων.

Πηγή: skai.gr