Πρόστιμο ύψους 55.000 ευρώ, ως διοικητική κύρωση, επέβαλε σήμερα με απόφασή του στον Δήμο Κορινθίων ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, για την χωματερή στα Αθίκια Κορινθίας.

Το πρόστιμο, όπως αναφέρεται στην απόφαση του περιφερειάρχη επεβλήθη λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων, της απουσίας προστατευτικής περίφραξης του χώρου,

της μη αποκατάστασης του, της επιχωμάτωσης και της μη αποκατάστασης του υδατορέματος, αλλά και λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.

Εξαιτίας των παραπάνω ελλείψεων, υπογραμμίζεται πως προκαλείται σοβαρή ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος και υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Επίσης, με δεύτερη απόφαση επέβαλε πρόστιμο ύψους 48.000 ευρώ, ως διοικητική κύρωση, στο δήμο Κορινθίων, για μια άλλη ανεξέλεγκτη χωματερή στην περιοχή Άσσου, για τους ίδιους σχεδόν λόγους.

Να σημειώσουμε ότι και οι δύο αποφάσεις διαβιβάζονται στην ΔΟΥ Κορίνθου για την είσπραξη του προστίμου, ενώ πλήρης φάκελος με την κάθε υπόθεση ξεχωριστά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα Κορίνθου.

Πηγή: hbnews.gr