Με 12.404.737 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους της χώρας, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Χάρη Καστανίδη.

Το ποσό, όπως αναφέρει η απόφαση, δίδεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών

γενικών δαπανών, προκειμένου να καταβληθούν τα μισθώματα πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, των σχολικών μονάδων τους, καθώς και

των υπηρεσιών τους που τους μεταφέρθηκαν από την αρχή του χρόνου, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010.