Στον εντοπισμό και την κατάσχεση φορτίου 19 τόνων ακατάλληλων κατεψυγμένων αλιευμάτων, προέλευσης Νέας Ζηλανδίας, προέβησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
Ειδικότερα, ο Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου του Πειραιά, ύστερα από ενημέρωση, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASF) της ΕΕ, προχώρησε στην κατ’ αρχήν δέσμευση φορτίου κατεψυγμένων θράψαλων, συνολικής

ποσότητας 19.350 kgr, προέλευσης Νέας Ζηλανδίας, το οποίο εισήχθη στην Ελλάδα από εταιρεία, με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο, που διεξήγαγε το αρμόδιο Ινστιτούτο του ΥΠΑΑΤ, διαπιστώθηκε η ύπαρξη έντονης παρασίτωσις.

Tο φορτίο κρίθηκε ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την επαναπόστολή του στη χώρα προέλευσης.

Πηγή: newstoday.gr