Μέχρι το 2000 ,πολλοί δεν γνώριζαν τι είναι η Νοηματική και ελάχιστοι ήταν αυτοί που ήξεραν να τη χρησιμοποιούν. Μετά την αναγνώριση της όμως ,με ειδική νομοθετική ψήφιση(2817/2000) από το Ελληνικό κοινοβούλιο, ως επίσημη γλώσσα της Κοινότητας των Κωφών, το χάσμα επικοινωνίας ανάμεσα στα Κωφά και τα Ακούοντα άτομα μειώθηκε. Δεν είναι λίγοι σήμερα οι ακούοντες που γνωρίζουν τη Νοηματική.

Τι είναι όμως η Νοηματική; Η Νοηματική λοιπόν, δεν είναι ούτε παντομίμα, ούτε μια εικονιστική-συμβολική γλώσσα που δανείζεται λέξεις από τις καθημερινές κινήσεις των ακουόντων. Η Ν.Γ. δεν φτιάχνει «εικόνες» και «σύμβολα» για να αναφερθεί σε ένα αντικείμενο, αλλά φτιάχνει νοήματα που λειτουργούν όπως οι λέξεις ή ακόμα και οι φράσεις των ομιλούμενων γλωσσών. Οι εικόνες είναι κατανοητές από όλους, οι λέξεις ή τα νοήματα όμως, χρειάζονται εκμάθηση για να κατανοούνται. Είναι με άλλα λόγια μια οπτική-κινησιακή γλώσσα με συγκεκριμένες χειρομορφές, στην οποία η έκφραση του προσώπου και γενικότερα η στάση όλου του σώματος είναι μέρος της γραμματικής και συντακτικής δομής της. Αναφορικά με την έκφραση αφηρημένων εννοιών, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ε.Ν.Γ. έχει λεκτικές και συντακτικές δομές για να εκφράσει οποιαδήποτε αφηρημένη έννοια.

Μερικοί πιστεύουν ότι η Νοηματική Γλώσσα είναι κοινή σε όλες τις χώρες, κάτι που δεν ισχύει. Υπάρχουν πολλές Νοηματικές Γλώσσες στον κόσμο, οι οποίες δεν είναι αμοιβαία κατανοητές παρά την κοινή οπτική και κινησιακή δομή τους. Αυτό γίνεται πιο εύκολα κατανοητό αν σκεφτούμε πως οι γλώσσες δημιουργούνται και εξελίσσονται με στόχο την ικανοποίηση των επικοινωνιακών αναγκών των μελών μιας κοινότητας.

Γενικότερα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο στόχος της Νοηματικής ως γλώσσα, δεν είναι μόνο η εκμάθηση της από τους ακούοντες. Επεκτείνεται και σε κάτι άλλο ακόμα πιο σημαντικό:τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε Ακούοντα και Κωφά άτομα με την ευκολότερη γνωριμία και επικοινωνία τους.

πηγή: www.noimatiki.edu.gr