Με hi-tech εξοπλισμό ενισχύεται η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να τα βγάλει πέρα στον δύσκολο πόλεμο στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις εταιρίες κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με τίτλο, «Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΔΗΕ) για την προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση κινδύνων από εγκληματικές πράξεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων και η ανάπτυξη εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του Πολίτη και των επιχειρήσεων, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και την άμεση μέσω διαδικτύου επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με τις υπηρεσίες καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Αρμόδιοι λένε ότι ο εξειδικευμένος εξοπλισμός και το λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παροχή των εξυπηρετήσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, ώστε να αντιμετωπισθούν αρτιότερα κίνδυνοι από πράξεις ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.744.825 ευρώ.

Πηγή: logioshermes.blogspot.com