Τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει το υπουργείο παιδείας μπορούν να χαρακτηριστούν ενδιαφέροντα. Η έρευνα αφορά την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Η ανάλυση έγινε από το www.kathemera.gr

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό) υπάρχουν συνολικά εγγεγραμμένοι 79910 εκπαιδευτικοί από ηλικίες <25 – 65+.
Από αυτό το νούμερο οι γυναίκες κατέχοντας την συντριπτική πλειοψηφία κατέχουν τις 58732 θέσεις ενώ οι άντρες κατέχουν 21178. Αναλυτικά τώρα τα ποσοστά που καταλαμβάνουν οι ηλικίες ανά φύλλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Δείτε και ακολουθούν κάποια συμπεράσματα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ % ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ % ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ % ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
<25 4373 3884 489 5,47% 6,61% 2,31%
25-29 10115 8739 1376 12,66% 14,88% 6,50%
30-34 7949 6491 1458 9,95% 11,05% 6,88%
35-39 10459 8337 2122 13,09% 14,19% 10,02%
40-44 23484 16835 6649 29,39% 28,66% 31,40%
45-49 12972 8291 4681 16,23% 14,12% 22,10%
50-54 7218 4469 2749 9,03% 7,61% 12,98%
55-59 2865 1408 1457 3,59% 2,40% 6,88%
60-64 408 228 180 0,51% 0,39% 0,85%
65+ 67 50 17 0,08% 0,09% 0,08%
79910 58732 21178

Η πιο δημοφιλής ηλικία για τους εκπαιδευτικούς από τα στατιστικά φαίνεται να είναι η ηλικία των 40-44 σε ποσοστό 71,69%, έναντι των ανδρών 28,31% (επί του συνόλου των εκπαιδευτικών σε αυτή την ηλικία). Επίσης αξίζει να σημείωσουμε ότι η ηλικία των 40-44 στις γυναίκες καταλαμβάνει το 28,66% του συνολικού αριθμού γυναικών (ανεξαρτήτου ηλικίας) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενώ αντίστοιχα για τους άντρες το νούμερο αυτό είναι ελαφρά αυξημένο στο 31,40%.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός παρατηρώντας τον πίνακα ότι ανεξαρτήτου φύλλου, ένας νέος/νέα που τελειώνει το πανεπιστήμιο σε ηλικία μικρότερη των 25 (όπως συνήθως γίνεται δηλαδή) έχει μερίδιο στην πίτα της πρωτοβάθμιας μόλις 5,47%. Ποσοστό πολύ μικρό καθώς αναλογεί  σε 4373 θέσεις πανελλαδικά για άτομα αυτής της ηλικίας. Από την ηλικία των <25 οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 6,61% επί του συνόλου των γυναικών ενώ οι άντρες το 2,31%.

Σίγουρα κάποιοι μετά το πανεπιστήμιο θα κάνουν και ένα μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό, οπότε θα βγουν στον αγώνα του ΑΣΕΠ μετά τα 25 ή 30 , αν παρατηρήσουμε και τις επόμενες δύο ηλικιακές κλίμακες βλέπουμε πάλι χαμηλά ποσοστά.

Η αύξηση αρχίζει μετά τα 35 όπου κατά την εκτίμησή μας, έχει αρχίσει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ο εκπαιδευτικός και ξεκινά (αν είναι τυχερός / ή ) η επαγγελματική του καρριέρα.

Το υπουργείο αναφέρει ότι το 2010 έγιναν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3930 αιτήσεις για συνταξιοδότητηση. το νούμερο αυτό αν διαιρεθεί με το πέντε (η αναλογία προσληψεων στο δημόσιο πλεόν) προκύπτει το αποτέλεσμα

3930/5= 786

Αν είστε λοιπόν μία νέα/νέος απόφοιτος κάτω των 25 σύμφωνα με τα στοιχεία οι πιθανότητες να έχετε μία θέση του χρόνου είναι το 5,47% του 786 δηλαδή περίπου 43 θέσεις για την ηλικία των <25. Και αν υπολογίσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων αυτής της ηλικίας το ποσοστό που θα προκύψει θα είναι πολύ μικρό (συνολικός αριθμός υποψηφίων ηλικίας <25 / 43 θέσεις διαθέσιμες για ηλικίες <25)

Το ζήτημα δεν είναι να απογοητεύσουμε κανέναν αλλά να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους και τις νέες που επιλέγουν ένα επάγγελμα το οποίο έχει μικρές πιθανότητες να τους εξασφαλίσει ένα μέλλον. Δυστυχώς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού βρίσκει ανταπόκριση κυρίως στο δημόσιο τομέα. Η πολιτεία είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να απορροφήσει όλους τους εκπαιδευτικούς και γιαυτό θα πρέπει να υπάρχει μία έρευνα για το πόσο ζήτηση έχει το επάγγελμα που θέλει κάποιος να σπουδάσει και να ακολουθήσει. Είναι σίγουρα λάθος να αποτρέπουμε κάποιον από το όνειρο του αλλά είναι υποχρέωση της πολιτείας αλλά και του υποψηφίου φοιτητή να ενημερώνει/νεται για τις δυσκολίες της επαγγελματικής του αποκατάστασης.

Το παραπάνω ας αποτελέσει την αφορμή για τους υποψηφίους να κάνουν την δική τους ανάλυση με στοιχεία τα οποία μπορεί να βρει σε διάφορα αρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες και ιδρυματα και να βγάλει τα συμπεράσματα του.

Προσωπικά (kathemera.gr) πιστεύουμε ότι κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού και την επιλογή της σχολής θα έπρεπε να υπήρχε ένας δείκτης πιθανότητας απορρόφησης μελλοντικά, καθώς και καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός στα γυμνάσια και τα λύκεια.