Εντυπωσιακή είναι η αύξηση στις συνδέσεις στο Διαδίκτυο τόσο στις μικρές επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά από το 2005 μέχρι το 2008 βάσει έρευνας του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Όπως αναφέρουν «Τα Νέα» σε δημοσίευμά τους το ποσοστό των επιχειρήσεων που είχαν πρόσβαση στο internet κατά το έτος 2005 ήταν 75% ενώ 3 χρόνια αργότερα το 2008 το ποσοστό ανέβηκε στο 83%. Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις αποκτά πλέον βασική προϋπόθεση για την λειτουργία μίας επιχείρησης.

Στατιστικά για τα νοικοκυριά με πρόσβαση στο Ιντερνετ

Σύγκριση 2005 – 2008

Στα νοικοκυριά, αντίστοιχα, ενώ το ποσοστό των σπιτιών που σέρφαραν στο Διαδίκτυο ήταν 24% το 2005, το 2008 ανέβηκε στο 39%.

Αύξηση το 2009

Σύμφωνα με τα στοιχεία (9/12/2009) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) 1 στα 3 νοικοκυριά διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση. Πιο συγκεκριμένα η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 6,5% και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά 11% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η αύξηση αυτή ενισχύει την απόφαση σε επένδυση στις νέες τεχνολογίες για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Ποιο είναι το προφίλ των χρηστών του Ιντερνετ

Αναλυτικά η εν λόγο έρευνα έδειξε ότι το προφίλ των χρηστών μπορεί να συνοψιστεί σε: απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ, ανήκει στην ηλιακή ομάδα 25-34, και είναι μισθωτός.

Επίσης οι κυριότεροι λόγοι πλοήγησης είναι:

  • Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες. (77,8%)
  • Αναζήτηση ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων. (72,9%)
  • Αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και καταλύματα. (58,1%)
  • Ανάγνωση πάσης φύσεως πληροφοριών με σκοπό τη γνώση. (54,9%)
  • Ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών. (50.0%)
  • Αποστολή μηνυμάτων σε chat sites, blogs, σε ομάδες συζήτησης (My Space, Facebook), συμμετοχή σε forums, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (Messenger, Skype κ.α.). (42,3%)
  • Σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι οι ηλιακή ομάδα 18-24 ετών επέλεξε σε ποσοστό 44% των τελευταίο λόγο.

Παρατηρούμε ότι το 72,9% ενδιαφέρεται για την επικοινωνία με την ανταλλαγή και λήψη μηνυμάτων, ενώ το 50% επιλέγει το internet ως μέσο ενημέρωσης

Γιατί το 61% των νοικοκυριών δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λόγοι για τους οποίους κάποια νοικοκυριά δεν έχουν Ίντερνετ στο σπίτι.

Το 28% θεωρεί το περιεχόμενό του επιζήμιο, το 27% δεν έχει τις ικανότητες και τις δεξιότητες για να το χειριστεί, το 11% «δείχνει» το κόστος του εξοπλισμού και το 10% θεωρεί ότι οι πληροφορίες που προσφέρει το Διαδίκτυο δεν είναι χρήσιμες.

Η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν το internet, αυξάνει την ανάγκη να ενσωματώσουν οι επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό εμπόριο στις δραστηριότητές τους, έτσι έχουν την ευκαιρία να απευθυνθούν σε κοινό ανεξαρτήτου γεωγραφικής θέσης, εξαλείφονται τα προβλήματα όπως πρόσβαση στον χώρο , περιορισμένο ωράριο, κλπ