Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Μάιο 2011 ανήλθε… στο ποσό των 2.695,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.925,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 7,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2010 – Μαΐου 2011 παρουσίασε μείωση 15,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2009 – Μαΐου 2010.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά τον μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.019,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.303,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 54,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.331,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.161,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2010 – Μαΐου 2011 παρουσίασε αύξηση 13,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2009 – Μαΐου 2010.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά τον μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 3.204,2 εκατ. ευρώ έναντι 3.881,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010. Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών των πετρελαιοειδών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία. Οι “ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις”, μετά από τον έλεγχό τους, για τον Μάιο 2010 που αφορούν στα πετρελαιοειδή έχουν ενσωματωθεί στην κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Για αυτή την κατηγορία προϊόντων οι αντίστοιχες διασαφήσεις για το Μάιο 2011 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα τη μη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των μηνών Μαΐου 2011 και Μαΐου 2010.

Πηγή: tromaktiko.gr