Τρίωρη στάση εργασίας έχουν προγραμματίσει για την Πέμπτη, από τις 11.00 έως και τις 14.00, οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αθήνας και του Πειραιά.

Οι γιατροί διαμαρτύρονται για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΕΣΥ το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει μειώσεις σε κλίνες, συγχωνεύσεις κλινικών και μετακινήσεις γιατρών.

Στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιείται συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι με το σχέδιο του υπουργείου Υεγείας το ΕΣΥ προβλέπεται από τον Ιανουάριο του 2012 να είναι μειωμένο κατά 4.500 κλίνες, 330 κλινικές και 50 διοικητές.

Από τις 36.000 υπάρχουσες κλίνες θα λειτουργούν 32.000 , δηλαδή 4.000 κλίνες καταργούνται ενώ 550 διατίθενται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ελληνικές ή ξένες.

Επιπλέον από τις σχεδόν 2000 κλινικές μονάδες , συνενώνονται 330 και μεταφέρονται περίπου 40, έτσι ώστε 1670 κλινικές ομάδες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε όλα τα νοσοκομεία.