Ένα μέλλον χωρίς σκουπίδια υπόσχεται έλληνας εφευρέτης.

Σχεδίασε σύστημα ψυχρής επεξεργασίας απορριμμάτων, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Άνδρο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα σκουπίδια.

Σύμφωνα με το σύστημα της ψυχρής επεξεργασίας, τα σκουπίδια περνούν τέσσερα στάδια στα οποία χωρίζονται πλήρως τα ανακυκλώσιμα και τα υπόλοιπα αποστειρώνονται, συμπιέζονται και γίνονται οργανική μάζα η οποία αξιοποιείται ενεργειακά.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο είχε καταρρεύσει -μετά από έντονη βροχόπτωση- η χωματερή που λειτουργούσε παράνομα, για πολλά χρόνια στην Άνδρο, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να φθάσουν στη θάλασσα. Από τότε δεν έχει δημιουργηθεί ΧΥΤΑ.