Με μια απόφαση – σταθμό, το Ειρηνοδικείο Αθηνών διέγραψε τραπεζικά χρέη ηλικιωμένου δανειολήπτη, ύψους 200.000 ευρώ, δεχόμενο ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να εξοφλήσει τις οφειλές του.

Η απόφαση προβλέπει την αποπληρωμή οφειλής 52.000 ευρώ προς τις τράπεζες, σε βάθος χρόνου 14 ετών.

Ο δανειολήπτης λαμβάνει σύνταξη 1.560 ευρώ, εκ των οποίων πληρώνει μηνιαίως 750 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο δανειολήπτης, που είχε φτάσει να πληρώνει περίπου 2.000 ευρώ τον μήνα για να εξυπηρετεί τα δάνειά του σε 9 τράπεζες, θα δίνει πλέον μόλις 310 ευρώ κάθε μήνα για 14 χρόνια, με την καταβολή τους να ξεκινά το 2014, ώστε να του μένουν άλλα 500 ευρώ.

Τα πρώτα 4 χρόνια οι δόσεις θα είναι άτοκες, ενώ τα υπόλοιπα δέκα θα τοκίζονται με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, όπως αυτό προκύπτει από το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 2011 και αποτελεί στην ουσία την πρώτη με την οποία απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις των αντίδικων τραπεζών, οι οποίες αφού αρνήθηκαν να συμφωνήσουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.