Σαν μια καλή συμφωνία για τις ξένες τράπεζες, αλλά πολύ λιγότερο ελκυστική για την Ελλάδα χαρακτηρίζει ο Economist τη συμφωνία για την εθελούσια επιμήκυνση των ελληνικών ομολόγων που προβλέπει η γαλλική πρόταση.

Όπως εξηγεί το περιοδικό, η συμφωνία μειώνει πρακτικά τις πιθανές ζημιές που θα ανέγραφαν οι τράπεζες σε μία ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία και τους επιτρέπει να πάρουν άμεσα πίσω κάποια από τα χρήματα που έχουν επενδύσει και τα υπόλοιπα θα τα δουν να τοκίζονται με επιτόκιο από 5,5% έως 8% ανάλογα με την πορεία του ρυθμού ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία είναι πολύ λιγότερο ελκυστική για την Ελλάδα.

Το τριακονταετές πρόγραμμα δεν κάνει το παραμικρό για να μειώσει το χρέος, ενώ θα μπορούσε να περιπλέξει την τελική αναδιάρθρωσή του.