Η Μόσχα μείωσε κατά το ήμισυ την ηλεκτρική ενέργεια στην Λευκορωσία λόγω.. απλήρωτων λογαριασμών, πιέζοντας έτσι να ξεκινήσουν διαδικασίες ιδιωτικοποίησης προσοδοφόρων κρατικών περιουσιών. Μία πηγή από τις μονοπωλιακές εξαγωγές ενέργειας προς την Λευκορωσία – οι εξαγωγές αγγίζουν το 10% των αναγκών της χώρας-, είπε ότι μπορεί να σταματήσουν την διάθεση της ενέργειας τελείως στις 19 Ιουνίου

Η Λευκορωσία αναγνώρισε την μείωση λέγοντας ότι οφείλει στην Μόσχα $54.000.000. Όντας σε οικονομική κρίση, προσπαθεί να βρει μία σωτήρια λύση από τη Μόσχα με ένα ποσό $1.200.000.000, το οποίο η τελευταία προσπαθεί να αναδιαρθρώσει. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι η Λευκορωσία ζήτησε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δάνειο ύψους $8.000.000.000

Η χώρα διανύει την δυσκολότερη οικονομική περίοδο από την πτώση της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ η πολιτική ηγεσία τόνισε ότι οι τελικοί καταναλωτές δεν θα ζημιωθούν από τις κινήσεις της Ρωσίας.