Πόσο ορθά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στους δημοτικούς συμβούλους της Βέροιας