Αρχική Ετικέτες κριτήρια επιλεξιμότητας

Eτικέτα: κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια για τη δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους

Για την εφαρμογή του Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για το έτος 2013,εχουν καθοριστεί κριτήρια εκλεξιμότητας τελικών δικαιούχων...