Αρχική Ετικέτες Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Eτικέτα: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Συγκρότηση νέας Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 76 του Ν. 3852/2010 και την Εγκύκλιο 59/2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., λόγω λήξης της διετούς...

Επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και την Εγκύκλιο 59/2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., λόγω λήξης της διετούς θητείας της...