Αυτός είναι ο πολιτισμός μας!!

0
Έλαβα τις παρακάτω φωτογραφίες και το σχόλιο φίλου κατοίκου της Βέροιας, δικηγόρου.Τα δημοσιεύουμε και τα σχόλια δικά σας...Αγαπητέ Νίκο,Αυτός είναι ο πολιτισμός μας!!Χθεσινή φωτογραφία...