Αρχική Γιορτή Κερασιού στο Ροδοχώρι 12-13 Ιουλίου 1720679651_att.HI8J1Hy3TbRtFH02iFwhrnu1N-ycoETqKmc4BVbRNXA.jpg

1720679651_att.HI8J1Hy3TbRtFH02iFwhrnu1N-ycoETqKmc4BVbRNXA.jpg