Αρχική Ημαθία: Χαλάζι σε χωριά του Δ. Αλεξάνδρειας CF87CEB1CEBBCEB1CEB6CEB920CEB1CF81CF87CEB5CEB9CEBFCF85.jpg

CF87CEB1CEBBCEB1CEB6CEB920CEB1CF81CF87CEB5CEB9CEBFCF85.jpg