Τα στατιστικά των… επιδόσεων των δημοτικών συμβούλων Βέροιας, όσον αφορά βέβαια στις παρουσίες και όχι την ουσιαστική δουλειά που κάνουν, κοινοποίησε στο δημοτικό συμβούλιο ο πρόεδρος του Σώματος, Γιώργος Μιχαηλίδης.

Από την αρχή της θητείας του παρόντος δημοτικού συμβουλίου Βέροιας (1-1-2024) πραγματοποιήθηκαν 14 συνεδριάσεις. Οι 7 ήταν τακτικές συνεδριάσεις, οι 3 ειδικές συνεδριάσεις, οι 2 έγιναν δια περιφοράς (κατάθεση απόψεων – λήψη απόφασης μέσω e-mail) και 2 συνεδριάσεις λογοδοσίας. 

Από τους 35 δημοτικούς συμβούλους Βέροιας:

  • Οι 21 δεν είχαν καμία απουσία (15 από την πλειοψηφία και 6 από την μειοψηφία). 
  • Μία απουσία είχαν 4 δημοτικοί σύμβουλοι
  • Δύο απουσίες είχαν 6 δημοτικοί σύμβουλοι
  • Τρεις απουσίες είχε 1 δημοτικός σύμβουλος
  • Τέσσερεις απουσίες είχαν 2 δημοτικοί σύμβουλοι
  • Πέντε απουσίες είχε 1 δημοτικός σύμβουλος

Από τις 31 απουσίες, οι 21 ήταν δικαιολογημένες και 10 ήταν αδικαιολόγητες. 

Όπως προαναφέραμε, μιλάμε για τυπικές παρουσίες. Για την ουσιαστικές παρουσίες, καλό είναι να παρακολουθεί ο καθένας τις μεταδόσεις των συνεδριάσεων (μέσω του καναλιού του Δήμου Βέροιας στο youtube) και μέσα από τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ, ώστε να βγάζει ο καθένας τα συμπεράσματά του…

Πηγή