Αρχική Έκθεση Φωτογραφίας “ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ” από τη Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας, Αντίθεσις CEA6CF89CF84CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEB9CEBACEAE20CE9FCEBCCEACCEB4CEB120CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82202020CE91CEBDCF84CEAFCEB8CEB5CF83CEB9CF82.jpg

CEA6CF89CF84CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEB9CEBACEAE20CE9FCEBCCEACCEB4CEB120CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82202020CE91CEBDCF84CEAFCEB8CEB5CF83CEB9CF82.jpg