ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Εταιρία Παραγωγής Τροφίμων ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ αναζητά αποφοίτους για εργασία στην Παραγωγική Μονάδα της στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αντικείμενο εργασίας:

Μέλος στο Τμήμα Γεωπονικής Υπηρεσίας του Εργοστασίου.

Παρακολούθηση και έλεγχος καλλιεργειών

Παραλαβή και έλεγχος Α’ υλών

Παρακολούθηση και ευθύνη επεξεργασίας/ διαλογής Α’ υλών

Παρακολούθηση και έλεγχος ημιεπεξεργασμένων Α’ υλών, αποθέματος και εισερχομένων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ
  • Καλός χειρισμός Η/Υ (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Διαχείριση Αρχείων κλπ.). 
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία σε ανάλογες θέσεις θα εκτιμηθεί αναλόγως.
  • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί.
  • Ικανότητες οργάνωσης και συλλογής δεδομένων.
  • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητα και επαγγελματική υπευθυνότητα

Παροχές:

  • Δυνατότητα μόνιμης Εργασία σε Εταιρία Τροφίμων 27 ετών, με παρουσία στην Παγκόσμια αγορά, που λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα απαιτούμενα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα.

Αποστολή βιογραφικών: Έως 15/6/2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις στην έδρα της Εταιρίας (5ο χλμ. Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης) ή μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο e-mail hr@almifoods.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο: 23330 27800

Πηγή