Δ.Τ. Από τον Βουλευτή Ημαθίας Ελ. Λύση, Βασίλη Κοτίδη.

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία cargo αεροδρομίου στην Ημαθία»

Κύριοι Υπουργοί,

Πρόσφατα και κατά τη διάρκεια συσκέψεως μεταξύ εκπροσώπων επιμελητηρίων ετέθη, ως πρόταση από τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η δημιουργία εμπορευματικού (cargo) αεροδρομίου στην Ημαθία. Η πρόταση αναφέρεται στη χρήση του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Παλαιοχώρι Ημαθίας (στα όρια του Πλατέος). Μια δυνητική υλοποίηση της πρότασης, χωρίς να παραγνωρίζουμε το ρόλο του εν λόγω αεροδρομίου ως στρατιωτικό, θα συνέβαλε στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία εν συνεχεία ενισχυόμενη θα προσέδιδε στην ευρύτερη περιοχή οικονομικά οφέλη. Επιπλέον, θα ηδύνατο να θεωρηθεί ως το πρώτο cargo αεροδρόμιο στη χώρα, το οποίο επιπροσθέτως θα απείχε από τη Θεσσαλονίκη 45 λεπτά της ώρας. Τέλος, η υλοποίησή του θα αξιοποιούσε έτι περαιτέρω τον λιμένα της Θεσσαλονίκης και θα αναβάθμιζε τόσο τις σιδηροδρομικές συνδέσεις, όσο και το οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Ποια είναι η θέση σας έναντι της πρότασης περί δημιουργίας και λειτουργίας cargo αεροδρομίου στην Ημαθία και πώς προτίθεστε να ενεργήσετε, δεδομένου ότι θα κριθεί αφ’ υμών η αναδειχθείσα πρόταση ως ενδιαφέρουσα και ρηξικέλευθη με απώτερο στόχο να μετουσιωθεί σε εποικοδομητική και πρωτίστως παραγωγική για την Κεντρική Μακεδονία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πηγή