Αρχική Με τον Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων του ΥΠΑΑΤ συναντήθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας CEA3CF85CEBDCEB1CC81CEBDCF84CEB7CF83CEB720CE94CEB7CEBCCEB1CC81CF81CF87CEBFCF8520CEBCCEB520CE93.CE93.20CE95CEBDCF89CF83CEB9CEB1CEBACF89CC81CEBD20CEA0CEBFCC81CF81CF89CEBD.jpg

CEA3CF85CEBDCEB1CC81CEBDCF84CEB7CF83CEB720CE94CEB7CEBCCEB1CC81CF81CF87CEBFCF8520CEBCCEB520CE93.CE93.20CE95CEBDCF89CF83CEB9CEB1CEBACF89CC81CEBD20CEA0CEBFCC81CF81CF89CEBD.jpg