Αρχική Δήλωση Λ. Τσαβδαρίδη για την προκήρυξη νέων θέσεων στα νοσοκομεία της Ημαθίας CEA4CEA3CE91CE92CE94CE91CEA1CE99CE94CE97CEA320CE91CE99CE94CE99CE9DCE97CEA320CE93CE95CEA9CEA1CE93CE99CE91CE94CE97CEA3.jpg

CEA4CEA3CE91CE92CE94CE91CEA1CE99CE94CE97CEA320CE91CE99CE94CE99CE9DCE97CEA320CE93CE95CEA9CEA1CE93CE99CE91CE94CE97CEA3.jpg